Bookingsystem til botilbud

App til vikarer og vagtplanlæggere

Vores bookingsystem har både en vagtplanlægger APP og en vikar APP. Vagtplanlæggerne bruger APP’en til at oprette vagter på farten, imens vikarerne bruger APP’en til at ’booke’ de ledige vagter på telefonen.

Kommunikations platform

I bookingsystemet kan vagtplanlæggerne og vikarerne skrive beskeder til hinanden, f.eks. hvis vagttidspunkterne skal ændres eller der skal uddeles vigtig information til vikaren på dagens vagt.

Timeregler

I bookingsystemet kan vagtplanlæggerne knytte timeregler op på vikarerne. Vagtplanlæggerne styrer selv om vikarerne skal arbejde ud fra forskellige arbejdstidsregler eller om de skal arbejde ud fra de samme arbejdstidsregler.

Statistik på vikarer

Vagtplanlæggerne har mulighed for at danne sig det seneste overblik over vikarenes timeantal fordelt på afdelingerne.

Bookingsystem til botilbud

Mange botilbud kender ikke helt omfanget af ressourcer de bruger på at booke vikarer til vagter i løbet af året. Men det er ofte meget mere tid end man ønsker og vagtplanlæggere bliver jævnligt forstyrret i deres arbejde fordi de skal sikre sig at der er nogen til at tage vagterne så borgerne kan få den service de skal have.

”Systemet sikrer en effektivitet i den daglige drift, og vi kan derfor frigøre ressourcer til de vigtigste opgaver i institutionen. Det betyder, at vi har mere tid til at fokusere på vores beboers trivsel og det sundhedsmæssige arbejde, og det er vi rigtig glade for”

 

Betina Andersen

- Velfærd og Sundhed

Få mere tid til ledelse

Vagtplanlæggere på botilbud er som regel afdelingsledere eller teamkoordinatorer. Vagtplanlæggerne har ofte mange andre ledelsesopgaver, som de ikke kan overkomme, fordi arbejdet med at skaffe vikarer og kommunikere med vikarerne tager lang tid og fjerner fokus fra andre ledelsesopgaver. Vi hører fra mange botilbudsledere og vagtplanlæggere, at CAS bookingsystemet har givet dem meget mere tid til at varetage ledelsesopgaver, som ellers måtte skydes i baggrunden.

Få mere tilfredse medarbejdere

Fordi CAS bookingsystemet giver overblik over vikarer og vagter og gør det let at udbyde og tage vagter, bliver både vagtplanlæggere og vikarer mere tilfredse med deres arbejde.

”Vi har på Thea haft glæde af systemet. Det har gjort det nemmere og hurtigere, at ligge vagter ud til vores vikarer. Vikarbooking er med til, at skabe bedre overblik og der er i den tid vi har brugt det, sket forbedringer i systemet. Vi har ikke oplevet nogle forstyrrelser i form af, at systemet er gået ned eller andet. Vores vikarer udtrykker også tilfredshed med, at bruge Vikarbooking via deres mobiltelefon.”

Klaus Nielsen

- Pædagogisk koordinator på Bostedet Thea

Bedre borgerservice

Vi får oftere og oftere tilbagemelding fra forstandere og centerledere om at vikarbooking systemet har styrket vagtplanlæggerne i deres arbejde, som skal føre til bedre service for beboerne. Det er også markant, at vikarerne er så tilfredse med den måde som de selv kan tage vagter og har overblik over egne vagter, at vikarerne bliver længere knyttet til et botilbud. Mere tilfredse og mere erfarne og stabile vikarer fører til en bedre service til borgerne på botilbuddene.

Er bookingsystemet vanskeligt at tage i brug?

Mange botilbud har erfaring med at nye it-systemer kan være komplicerede og tidskrævende at tage i brug og man kan være bekymret for om botilbuddet kan overkomme at få endnu et nyt it-system. Hertil kan vi svare, at næsten alle tilbagemeldinger fra botilbud lyder på, at det har været overraskende nemt at tage CAS bookingsystemet i brug.
Det tager under én ½ dag at blive fortrolig med systemet, og så snart løsvikarerne er registreret i systemet, kan systemet tages i brug. Systemet er webbaseret, og kræver blot et login for at få adgang.

Hvad indeholder CAS bookingsystemet?

CAS bookingsystem er et app-baseret vikarbooking system, der er målrettet institutionernes daglige administration af interne vikarer.
Vagtplanlæggere og vikarer har en administratoradgang med kalender, vagter og vikarer, hvor de kan udbyde vagterne til vikarerne.

Vikarer installerer en app på deres telefon og modtager derefter tilbud om de udbudte vagter gennem telefon app’en. Vikarerne kan booke vagter i app’en og sende beskeder om vagter til vagplanlæggeren.
Al kommunikation med vikarer foregår gennem app’en, mens vikarplanlæggere har overblik over udbudte og tagne vagter på deres computer. Vagtplanlæggere har også adgang til en statistik over hvem der har taget vagter hvornår.

Bookingsystemet holder selv øje med at vikarer ikke får flere timer end aftalt i overenskomst og at arbejdstidsregler overholdes, f.eks. 11 timers reglen.

OPTIMERER JERES VIKARBOOKING

Kontakt os og hør hvordan I kan spare tid og penge på vikarbooking.

FORDELE VED BOOKINGSYSTEMET

Spar tid på vikarbooking

Hør hvad andre synes om CAS BOOKINGSYSTEM

Læs udvalgte referencer

Vi sparer en masse tid i hverdagen på at booke vikarer i vikarbooking systemet, fremfor at skrive sms’er og ringe til dem. Jeg kan mærke, at vi har fået et meget større fokus på vores ledelsesopgaver.

Camilla Latifi - Teamleder på Plejecenter Hørgården

Medarbejdertilfredsheden hos vores afløsere er blevet markant bedre efter vi har fået vikarbookingsystemet. Vores afløsere får et godt overblik over vagter i app’en og slipper for opkald og sms’er fra vagtplanlæggerne. De har alle den samme mulighed for at komme til fadet og få deres egen andel af vagterne. Tilfredsheden hos afløserne gør, at vi på Hørgården kan holde længere tid på dem, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for.

Kirsten Hoffensetz - Teamleder på Plejecenter Hørgården

Med CAS Vikarbooking systemet gør det arbejdslivet meget nemmere for vagtplanlæggere på Møllehuset. Løsningen er super brugervenlig og gør det nemt at oprette og udbyde vagterne til vores afløsere, samtidig har vores afløsere også været hurtige til at blive fortrolige med vikar-appen og taget en masse vagter.

Iris Boye Afdelingsleder på Plejecenter Møllehuset
  Lær os at kende

  OM CAS BOOKINGSYSTEM

  Udvikling af CAS bookingsystem startede tilbage i 2005 i et samarbejde med Københavns Amt, hvor vi i fællesskab udviklede et sms-drevet bookingsystem, som kunne spare amtets institutionerne tid og penge i deres daglige administration af vikarer.

  App-baseret bookingsystem

  Systemet er løbende vedligeholdt og videreudviklet og i 2017 har vi frigivet et nyt app-baseret bookingsystem, hvor brugervenlighed og enkelthed er i fokus. Vi har udviklet et system med gode og relevante funktioner, som vil lette hverdagen på plejecentre og institutioner. Systemet er let at lære og hurtigt at implementere.

  Bliv ringet op!

  Har du spørgsmål eller vil du vide mere om
  Cas bookingsystem?
  Bliv ringet op af en af vores dygtige medarbejder der kan hjælpe dig med at få svar på alle dine spørgsmål og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

  Lad os lave en aftale

  Indtast dit info og bliv kontaktet