Bookingsystem til kommuner & regioner

APP til vikarer og planlæggere

Bookingsystemet har en planlægger APP, så planlæggere let kan oprette vagter, og en vikar APP så vikarerne let kan 'booke’ de ledige vagter.

Fælles vikarkorps

Systemet understøtter at man benytte 'egne' vikarer på tværs i kommunen/ regionen, ligesom vikarer kun kan være tilknyttet enkelte centre. Systemet tillader begge dele, samt en kombination.

Beskeder

I bookingsystemet kan vagtplanlæggerne og vikarerne skrive beskeder til hinanden, f.eks. hvis vagttidspunkterne skal ændres eller der skal uddeles vigtig information vedrørende dagens vagter.

Arbejdstidsregler

I bookingsystemet kan arbejdstidsregler med hviletider, daglig timebegrænsning, ugentligt hviledøgn osv. knyttes til den enkelte vikar. Derved undgår planlæggere at overtræde gældende arbejdstidsregler.

SSL-kryptering

SSL-kryptering øger datasikkerheden og reducerer dermed risikoen for tab af data.

To-faktor godkendelse

To-faktor godkendelsen øger datasikkerheden betragteligt. Brugeren vælger selv om koden sendes på mail eller via SMS.

Log

Næsten alle hændelser gemmes i systemet og kan findes frem igen via loggen. Nemt og hurtigt.

E-mail skabeloner

Byg selv e-mail skabeloner til mange forskellige formål. Velkomst til nyansatte, glemt kodeord, kvitteringer til kunder etc.

Favoritter

Marker jeres vikarer som favorit eller uønsket, så brugerne får tilbudt de vikarer de helst vil have, og undgår de vikarer de ikke ønsker.

Egenskaber

Vælg selv de egenskaber som skal knyttes til vikarerne, så det ved vagtoprettelse bliver let at finde de helt rigtige vikarer til opgaven.

Frit farvevalg

Det er muligt at vælge sin egen farvepalette som smelter ned over systemet, herunder at farvemarkere relevante områder.

Anonymisering og pseudonymisering

Som led i vores GDPR-sikkerhed er det muligt at benytte anonymisering såvel som pseudonymisering.

Ledelsesrapporter

Det er muligt at danne ledelsesrapporter med data relevant for planlægning af ressourcer, herunder rekruttering og uddannelse.

Vagt- og ferieønsker

Vikarer og faste medarbejdere kan registrere deres vagt- og ferieønsker i systemet, så planlæggeren kan medtænke dette i vagtplanlægningen.

Faste medarbejdere

Faste medarbejdere kan registreres og kan således indgå som en del af ressource planlægningen, på lige fod med vikarer.

Selvvalgt arbejdstid

Slut med rekrutteringsproblemer. Frigiv i stedet arbejdsplanen for de næste 3 måneder og lad medarbejderne selv vælge deres arbejdstider.

Rådighedsvagter

Systemet understøtter rådighedsvagter så planlæggeren selv fastlægger vagterne med indbyggede pauser.

Alarmer på dokumenter

Tilknyt dato alarmer på jeres børne- og straffeattester og få besked, når en attest skal fornyes.

Rulleplan

Systemet indeholder en Rulleplan funktion der gør det let at planlægge og udrulle flere måneders vagtplanlægning, til de faste medarbejdere og vikarer.

Løse vikarer

Systemet understøtter at en vikar kan tilknyttes flere arbejdssteder på samme tidspunkt, uden at dette karambolerer med vikarens arbejdstidsregler.

App-baseret bookingsystem

Se et udsnit af vores kommunale & regionale aftaler

Vi leverer vores app-baseret bookingsystem til kommuner  & regioner. Vi har centrale aftaler, som både centraliserer sig om ældrepleje, psykiatri og handicap. Vi indgår også centrale aftaler, som dækker alle kommunens / regionens fagområder.

Region Hovedstaden

Bookingsystem til kommuner

CAS Vikarbooking systemet hjælper med at løse den daglige opgave, når der skal findes en vikar. Systemet er målrettet kommunens forskellige institutioner ( hjemmepleje, dag- og døgninstitutioner, plejecentre m.fl.) og skræddersys til 'individuelle' behov.
Lær os at kende

OM CAS BOOKINGSYSTEM

Udvikling af CAS BOOKINGSYSTEM startede tilbage i 2005 i et samarbejde med Københavns Amt, hvor vi i fællesskab udviklede et sms-drevet bookingsystem, som kunne spare amtets institutionerne tid og penge i deres daglige administration af vikarer.

App-baseret bookingsystem

Systemet er løbende vedligeholdt og videreudviklet og i 2017 har vi frigivet et nyt app-baseret booking system, hvor brugervenlighed og enkelthed er i fokus. Vi har udviklet et system med gode og relevante funktioner, som vil lette hverdagen på plejecentre og institutioner. Systemet er let at lære og hurtigt at implementere.

Hvad går vores bookingsystem ud på?

I bookingsystemet kan man oprette vagter til sine egne løsvikarer og fastansatte, når man skal have dækket sine ubesatte vagter ind i hverdagen. Når vagten er oprettet får vikarerne en notifikation i deres APP på deres telefon, hvor de kan takke ja til tilbuddet om vagten.

Fælles vikarkorps

Vi har gode erfaringer med centrale aftaler rundt omkring i kommunerne – både indenfor hjemmeplejen, ældreområdet, handicap, psykiatri osv.  Kunderne kan både benytte deres egne vikarer på tværs i kommunen, ligesom de kan have vikarer der kun er tilknyttet ’enkelte’ afdelinger. Systemet tillader begge dele, herunder også en kombination.

Selvvalgt arbejdstid i CAS Bookingsystemet

Nye undersøgelser viser, at selvvalgt arbejdstid kan være et værdifuldt værktøj for at forbedre medarbejdertrivslen og rekrutteringen på arbejdspladsen. Ved selvvalgt arbejdstid kan medarbejderne angive arbejdsønsker og skræddersy sin arbejdskalender mere fleksibelt sammenlignet med fast rulleplan.

Hos CAS har vi indgået en kommunal aftale med en større jysk kommune, som har besluttet at give kommunens medarbejdere valget imellem fast rulleplan og selvvalgt arbejdstid på kommunens ældreområde. CAS har gennem en periode udviklet systemet så CAS Bookingsystemet understøtter selvvalgt arbejdstid med tidsbesparende funktioner, og dermed arbejdsgangen for ældreplejen.

Udviklingsønskerne har vi modtaget fra flere teamledere i ældreplejen, som har beskæftiget sig med selvvalgt arbejdstid i flere år. 

Måske selvvalgt arbejdstid skal være det nye projekt mellem jeres kommune og CAS Bookingsystem?

Vagtplanlægger APP og Web-del

Vagtplanlæggerne har muligheden for at oprette vagter i web-delen som tilgås via en browser. Derudover er det nu også muligt at oprette vagter i vores nye vagtplanlægger-APP på mobiltelefonen. Vagtplanlægger APP’en er et godt supplement til web-delen, når vagtplanlæggerne har brug for at oprette vagter på farten. APP’en giver også et godt overblik over ugens vikarvagter, så planlæggerne kan holde sig opdateret på bookede og ubesatte vagter.

Systemintegration og dataudtræk

Vores bookingsystem kan integreres til kommunes IT-systemer, herunder løn- og vagtplansystemer. Vores kunder har også mulighed for at generere dataudtræk til vikarenes lønperiode, som et supplement til at tælle vikarenes timer manuelt. Kunderne bestemmer selv, hvilke data som de vil se på dataudtrækket, f.eks. vikarenes dagvagter, aftenvagter, nattevagter, helligdage, weekends vagter osv. Vi genererer dataudtrækket til jer, uden at I skal tænke på noget.

Nem og hurtig instruktion i systemet

Vores samarbejde starter med en undervisning af jeres vagtplanlæggere, som har til opgave, at oprette vagter i bookingsystemet. Det tager en ½ at blive fortrolig med systemet og så er man kørende med alle de fordele det medfølger. I tilfælde af centrale aftaler, så har vi også mulighed for at afholde undervisninger med et større antal deltagere.

Skræddersy jeres egen kommune-aftale

Til systemet kan tilknyttes et 'single sign on' løsning, så alle afdelingernes login styres centralt i kommunen. Endvidere tilbyder vi bookingsystemet som white label, så systemet kan fremstå som kommunens eget. Ønsker kommunen at aftage CAS bookingsystemet på Open Source platformen, kan dette også lade sig gøre.

Bliv ringet op!

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om
CAS BOOKINGSYSTEM?
Bliv ringet op af en af vores dygtige medarbejder der kan hjælpe dig med at få svar på alle dine spørgsmål og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

Lad os lave en aftale

Indtast dit info og bliv kontaktet