Selvvalgt arbejdstid i CAS Bookingsystemet

Nye undersøgelser viser, at selvvalgt arbejdstid kan være et værdifuldt værktøj for at forbedre medarbejdertrivslen og rekrutteringen på arbejdspladsen. Ved selvvalgt arbejdstid kan medarbejderne angive arbejdsønsker og skræddersy sin arbejdskalender mere fleksibelt sammenlignet med fast rulleplan.

En større jysk kommune har besluttet at give kommunens medarbejdere valget imellem fast rulleplan og selvvalgt arbejdstid på kommunens ældreområde, og har valgt CAS Bookingsystem som systemleverandør.

Løsning er i drift
CAS Bookingsystemet er i drift i kommunen og forventes gradvist at omfatte stadigt flere områder i kommunen. CAS fortsætter med at udvikle smarte og tidsbesparende, værdifulde funktioner, som også fremadrettet understøtter arbejdsgangen ved selvvalgt arbejdstid.

Brugerdrevet udvikling
Vores systemudvikling er drevet af kundernes ønsker som vi med glæde modtager fra teamledere i ældreplejen, der har beskæftiget sig med selvvalgt arbejdstid i flere år.

Kontakt CAS for reference
Måske selvvalgt arbejdstid skal være det nye projekt mellem jeres kommune og CAS Bookingsystem?

Kontakt CAS for at høre mere om jeres muligheder.

Anbefaling fra Varde kommune

Hjemmeplejen Midt i Varde kommune har anvendt CAS til selvvalgt arbejdstid.
Ledelsen sætter vagter op, hvorefter medarbejderne booker sig ind på de vagter de ønsker, og ledelsen tildeler dem.
Meget brugervenligt og intuitivt system.

Det har været en stor succes, lavt sygefravær og høj medarbejdertrivsel.

CAS har været utrolig samarbejdsvillige i forhold til at tilpasse systemet, samt udvide med de ønsker medarbejderne har haft. Blandt andet at medarbejderne selv kan lave en sortering i vagter, så de kun kan se eksempelvis dagvagter, hvilket giver dem et godt overblik. Det er let at tildele vagterne for planlægger/leder, samt at lægge vagter op.

Alt i alt en super god løsning, som gavner arbejdsmiljøet, trivslen og borgertilfredsheden.

Dette er en løsning vi til enhver tid vil anbefale.

 Teamleder Hjemmepleje Midt